Важливі заходи для реалізації потреб територіальних громад

    Для забезпечення сталого, ефективного, конкурентного становлення ринку земель та збільшення надходжень до бюджетів (в т.ч. і місцевого) доцільно продавати земельні ділянки державної та комунальної власності та права на їх оренду на земельних торгах.

   Одним із позитивних прикладів розвитку ринково-спрямованих земельних правовідносин є організація та результати земельних торгів, в тому числі і набуття на земельних аукціонах права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності.

   Запровадження конкурентних способів продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва має безперечні переваги для місцевої громади, оскільки успішно проведені земельні аукціони є ефективним засобом для суттєвого збільшення надходжень до місцевих бюджетів. Як свідчить практика, за наявності конкуренції між покупцями, ціна продажу ділянки з аукціону перевищує стартову у кілька десятків разів.

   У  Чернівецькій області зокрема на території Новоселицького району за результатами проведених земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок плата з 3-12 відсотків передбачених Податковим кодексом склала 100 і більше відсотків від нормативної грошової оцінки, а це збільшення в рази надходжень до місцевих бюджетів рад.

   І що особливо слід підкреслити, готовність місцевої ради до запровадження земельних аукціонів свідчить, в першу чергу, про відкритість та прозорість діяльності місцевої влади, що завжди позитивно сприймається потенційними інвесторами і значно підвищує рейтинг інвестиційної привабливості території.

   Загалом інвентаризовані сільськогосподарські угіддя по області займають площу 15 тис.га, з них ріллі – 5200 га, 961 га багаторічні насадження, сіножатей – 2400 га, 6445 га пасовищ.

   Головним кроком до введення в обіг земель сільськогосподарського призначення має бути прийняття Закону України «Про обіг земель сільськогосподарського призначення».

   У суспільстві точаться запеклі дискусії щодо цього питання. Більшість громадян визнають необхідність формування ринку земель сільськогосподарського призначення але за умови належного нормативно-правового забезпечення засад його функціонування.

   Відповідно до положень законопроекту набувачами земельних ділянок сільськогосподарського призначення за цивільно-правовими договорами можуть бути лише громадяни  України.

   Слід зазначити, що іноземні особи не можуть набувати у власність землі сільськогосподарського призначення за цивільно-правовими договорами.

  Для недопущення спекуляції земельними ділянками граничний розмір земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у приватній власності однієї особи в цілому по Україні не може перевищувати 200 гектарів.

   Слід зазначити, що прийняття Закону «Про обіг земель сільськогосподарського призначення» дозволить забезпечити реалізацію ще цілої низки важливих на сьогодні проблем, а саме забезпечить захист інтересів землевласників шляхом встановлення реальної ринкової вартості земельних ділянок, припинить спекуляцію земельними ділянками сільськогосподарського призначення, обмежить участь іноземного капіталу,  забезпечить стале землекористування.