Відповідно до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 2 «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.08.2016 за № 958/29088, з 1 січня 2017 року розпочався другий етап початку роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Декларація) відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Суб’єкти декларування, в тому числі службові особи, які належать до посад державної служби, зобов’язані до 01 квітня 2017 року подати щорічну Декларацію за 2016 рік шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua) з використанням засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Крім того, державні службовці, які припинили діяльність пов’язану із виконанням функцій держави (звільнились) у 2016 році, зобов’язані до 01 квітня 2017 року подати вищезазначену Декларацію за 2016 рік.

Службові особи, які належать до посад державної служби, в разі припинення діяльності пов’язаної із виконанням функцій держави (звільненні) зобов’язані подати Декларацію за період, не охоплений раніше поданими деклараціями, до такого припинення повноважень, але не пізніше дня припинення. Якщо припинення зазначених функцій відбулося з ініціативи роботодавця, Декларація подається не пізніше двадцяти робочих днів з дня, коли суб’єкт декларування дізнався чи повинен був дізнатися про таке припинення.

Службові особи, які належать до посад державної служби зобов’язані у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна надсилати до Національного агентства з питань запобігання корупції відповідно до вимог ст. 52 Закону повідомлення  про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, за формою, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 3, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15.08.2016 за № 961/29091.

За несвоєчасне подання декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування  або неповідомлення чи несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банка-нерезидента або про суттєві зміни в майновому стані передбачена адміністративна відповідальність (ст. 172-6 КУпАП). За подання завідомо недостовірних відомостей або умисне неподання декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування передбачена кримінальна відповідальність (ст. 366-1 ККУ).