Нагадуємо, що з 1 січня 2021 року розпочався черговий етап подання щорічних декларацій за 2020 рік.

Відповідно до частин першої, другої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) особи, зазначені у пункті 1, підпунктах “а” і “в” пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Особи, зазначені у пункті 1, підпунктах “а” і “в” пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.

Особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншу діяльність, зазначену у підпунктах “а” і “в” пункту 2 частини першої статті 3, зобов’язані наступного року після припинення діяльності подавати в установленому частиною першою цієї статті порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Відповідно до підпункту “в” пункту 1 частини першої статті 3 Закону до суб’єктів декларування належать, зокрема державні службовці.

Відповідно до підпункту “а” пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», до суб’єктів декларування також належать особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме: посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, члени Ради Національного банку України (крім Голови Національного банку України), особи, які входять до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства або державної організації, що має на меті одержання прибутку, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі.

Зокрема до таких осіб відносяться керівники державних підприємств, установ і організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів (цехів, відділів, лабораторій тощо).

Приміткою статті 513 Закону визначено, що під службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, в цій статті розуміються, зокрема особи, посади яких належать до посад державної служби категорії “А” або “Б”.

Відповідно до пункту 37 частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» національні публічні діячі – фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції, зокрема: державні службовці, посади яких належать до категорії «А».

Також треба враховувати, що відповідно до пункту 4 Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, затвердженим рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.06.2016  № 2, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 липня 2016 р. за № 987/29117, посади керівників державних підприємств, установ, організацій, інших суб’єктів господарювання державної форми власності та їх заступників, призначення яких здійснюється державними органами відносяться до посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків.

Щорічна декларація (декларація «щорічна») – декларація, яка подається у період з 00 годин 00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація.

На вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції (https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannya/) розміщено роз’яснення щодо заповнення декларацій та інша інформація, яка може стати корисною для заповнення та подання декларації.

Повний текст роз’яснення можливо переглянути за посиланнями: https://bit.ly/2YZpfrc.

Роз’яснення містять відповіді на найбільш розповсюджені питання щодо заповнення декларацій та фінансового контролю, які надходили до НАЗК.

Крім того, нові роз’яснення враховують останні зміни законодавства (внесені Законами України від 15.12.2020 № 1079-ІХ та від 04.12.2020
№ 1074-ІХ) та практику проведення повних перевірок декларацій НАЗК.

Просимо ознайомитися з зазначеними матеріалами з метою своєчасного подання декларацій.

Суб’єктам декларування необхідно завчасно перевірити актуальність адреси своєї електронної поштової скриньки та чинність кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Перед початком роботи з Реєстром декларацій переконайтеся у наявності усієї необхідної інформації для заповнення декларації.

Практично всі необхідні дані можна отримати з електронних реєстрів за допомогою кваліфікованого електронного підпису:

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно https://cutt.ly/CkH741f – містить інформацію, яку необхідно зазначити у розділах 3 «Об’єкти нерухомості» та 4 «Об’єкти незавершеного будівництва» декларації;

Офіційний електронний портал Держгеокадастру https://e.land.gov.ua/  – містить відомості про власників та користувачів земельних ділянок, які потрібно зазначати у розділі 3 «Об’єкти нерухомості» та 4 «Об’єкти незавершеного будівництва» декларації;

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань https://cutt.ly/MkH5Q4H – інформація до розділів 8 «Корпоративні права» та 9 «Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї» декларації;

Електронний кабінет водія (https://bit.ly/2YyQsSw) – інформація знадобиться при заповненні розділу 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби»;

Електронний кабінет на сайті Державної податкової служби України  https://cutt.ly/okH6TL9  – містить відомості про доходи;

Портал електронних послуг Пенсійного фонду України https://cutt.ly/MkH6MbM – містить інформацію про нараховану заробітну плату та пенсію;

Укрпатент https://cutt.ly/ukJqutH  – інформація щодо зареєстрованих патентів на винаходи, корисних моделей, промислових знаків, яка необхідна для заповнення розділу 10 «Нематеріальні активи».

Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України (https://cabinet.smida.gov.ua/) – інформація про номінальну вартість цінних паперів, яка необхідна для заповнення розділу 7 «Цінні папери».

Зверніть увагу, що інформація, яка міститься у реєстрах, може бути неповною та періодично оновлюватися.

Також треба врахувати, що прожитковий мінімум для працюючих осіб станом на 1 січня звітного періоду становив 2 102 грн. (5 ПМ – 10 510 грн.,
50 ПМ – 105 100 грн., 100 ПМ – 210 200 грн.)

Зокрема, відомості щодо подарунка зазначаються лише у разі, якщо його вартість перевищує п’ять прожиткових мінімумів, цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів. Не підлягають декларуванню наявні грошові активи (у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів. Відомості щодо фінансових зобов’язань, видатки та правочини зазначаються лише у разі, якщо розмір зобов’язання перевищує 50 прожиткових мінімумів.

Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані подають суб’єкти декларування:

– які займають відповідальне та особливо відповідальне становище (особи, посади яких належать до посад державної служби категорії «А» або «Б»);

– які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків.

30 грудня 2020 року, набув чинності Закон України № 1079-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції».

Закон зокрема відновлює обов’язок суб’єктів декларування подавати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані протягом 10 днів з моменту отримання одноразового доходу, подарунка, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (113500 тис. грн у 2021 р.). Під поняттям «одноразовий дохід» слід розуміти отримання суб’єктом декларування доходу, що перевищує суму в розмірі 50 прожиткових мінімумів, який нарахований та фактично виплачений одним джерелом доходу, має ознаку доходу та визначену дату набуття права власності.

У разі здійснення разового видатку (наприклад, для купівлі валюти) на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, суб’єкт декларування також повинен подати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Інформацію, включену в повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, треба буде також відобразити в декларації за відповідний період.

Якщо у вас виникають будь-які питання щодо заповнення декларації ви можете:

звернутися до уповноважених підрозділів/осіб із питань запобігання корупції;

зателефонувати до Контакт-центру Національного агентства +38(044)200–06–94. Консультації надаються в робочі дні з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00;

скористатися пошуком за ключовим словом у базі знань Національного агентства за посиланням: https://bit.ly/2LQ6QKf

Технічна допомога щодо роботи Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: +38(044)200-06-94 або e-mail: support@nazk.gov.ua.

Графік роботи технічної допомоги: понеділок – п’ятниця: з 9.00 до 18.00.

Звертаємо увагу, що за несвоєчасне подання без поважних причин декларації передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність.

За умисне неподання суб’єктом декларування декларації передбачена кримінальна відповідальність у вигляді штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років (ст. 3663
КК України, діє з 30.12.2020).

За несвоєчасне подання без поважних причин декларації передбачена адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 1726 КУпАП).