Статтею 45 Закону України «Про запобігання корупції» встановлено, що особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 50 цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Відповідно до Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року №2 «Про початок роботи системи noдання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених па виконання функцій держави або місцевого самоврядування» офіційна система подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, вводиться в дію 15 серпня 2016 року на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Відповідно до пункту 2 Прикінцевих положень Закону України «Про запобігання корупції» у 2016 році посадові особи, які на день початку роботн системи електронного декларування займають відповідальне та особливо відповідальне становище, зокрема, посади яких належать до посад державної служби категорії «А» або «Б», зобов’язані подати щорічні декларації за минулий рік протягом 60 календарних днів після початку роботи системи електронного декларування.

Інші державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування подаватимуть електронні декларації з 1 січня 2017 року.

Крім того, особи які станом на 15 серпня 2016 року займають відповідальне та особливо відповідальне становище, зокрема, посади яких належать до посад державної служби категорії «А» або «Б», і які 15 серпня 2016 року чи пізніше цієї дати припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, до такого припинення повноважень, але не пізніше дня припинення подають декларацію, що охоплює період, який не був охоплений деклараціями, раніше поданими такими особами. Під раніше поданими деклараціями розуміються як декларації, що були подані відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», так і декларації, що були подані відповідно до Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”. Якщо припинення зазначених функцій відбулося з ініціативи роботодавця, декларація подається не пізніше двадцяти робочих днів з дня, коли суб’єкт декларування дізнався чи повинен був дізнатися про таке припинення.

З метою ознайомлення з формою декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та з можливостями системи електронного подання декларацій Національним агентством з питань запобігання корупції розроблено тестову систему подання декларацій.

З іншими документами НАЗК можна ознайомитись на офіційному веб-сайті ВРУ.

Зміни від 01.09.2016:

Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 18.08.2016 року №1 внесено зміни до рішення від 10.06.2016 року №2 «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених па виконання функцій держави або місцевого самоврядування» – початок повноцінної роботи системи подання та оприлюднення декларацій з 15 серпня 2016 року змінено на 1 вересня 2016 року.