Державна казначейська служба України розглянула лист Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, та повідомляє наступне.

Відповідно до Положення про Державну казначейську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 № 215 (далі – Положення № 215), Казначейство є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України і який реалізує державну політику у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, коштів клієнтів відповідно до законодавства, бухгалтерського обліку виконання бюджетів.

Казначейство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також дорученнями Кабінету Міністрів України і Міністра фінансів (пункт 2 Положення № 215).

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента   України   «Про   введення   воєнного   стану   в   Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ (зі змінами) запроваджено режим воєнного стану в Україні.

Підпунктом 4 пункту 22 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України встановлено, що виконання повноважень органами Казначейства України на відповідній території України може здійснюватися в особливому режимі у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Механізм виконання в особливому режимі повноважень Казначейством та органами Казначейства, пов’язаних із здійсненням казначейського обслуговування бюджетних коштів та коштів інших клієнтів в умовах воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях визначений Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 (далі – Порядок № 590).

Відповідно до пункту 14 Порядку № 590 розрахунково-касове обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, інших клієнтів здійснюється Казначейством та органами Казначейства в особливому режимі в установленому законодавством порядку з урахуванням особливостей, визначених Порядком № 590.

Казначейство та органи Казначейства здійснюють платежі за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка в черговості, визначеній пунктом 19 Порядку № 590.

Видатки, які не враховані у підпунктах 1 та 2 пункту 19 Постанови № 590,

віднесені до підпункту 3 пункту 19 Постанови № 590.

Зазначені у листі Держгеокадастру видатки відносяться до підпункту 3

пункту 19 Порядку № 590.

Отже, в умовах воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях Казначейство та органи Казначейства здійснюють платежі з урахуванням законодавства.