Відповідно до статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» посадові особи територіальних органів Держгеокадастру зобов’язані повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) про суттєві зміни у майновому стані у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна.

При цьому під суттєвою зміною у майновому стані вважається отримання доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня відповідного року (на 2016 рік – 68 900 грн).

Порядок такого інформування визначаються Національним агентством.

Так, Рішенням Національного агентства від 10 червня 2016 року №3 затверджено Форму повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування.

Посадова особа подає повідомлення про суттєві зміни у майновому стані особисто шляхом заповнення відповідної електронної форми на веб-сайті Національного агентства через власний персональний електронний кабінет суб’єкта декларування у системі Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Для кожного випадку отримання доходу або придбання майна подається окреме повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування. Паперова копія повідомлення не надсилається (не подається).

Доходи та видатки на придбання майна суб’єкта декларування відображаються у грошовій одиниці України. Доходи/видатки, одержані/здійснені в іноземній валюті, з метою відображення у повідомленні перераховуються в грошовій одиниці України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату одержання доходів/здійснення видатків.

Слід відмітити, що до доходів, які необхідно вказати у повідомленні, відноситься заробітна плата, гонорари, дохід від зайняття підприємницькою діяльністю або незалежною професійною діяльністю, дохід від надання майна в оренду, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, спадщина, подарунки та інші доходи. Під заробітною платою розуміється основна заробітна плата, а також будь які заохочувальні та компенсаційні виплати, які надаються особі у зв’язку з відносинами трудового найму.

А це означає, що якщо посадова особа отримає одноразову виплату в рамках заробітної плати, преміювання або іншу виплату, яка перевищуватиме 50 мінімальних заробітних плат, вона зобов’язана буде повідомити про це Національне агентство.

Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства.

Інформація, включена в повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування, повинна бути також відображена в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яку такий суб’єкт декларування подає відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».