Корупція є однією із найнебезпечніших загроз правам людини, демократії, правопорядку, чесності та соціальній справедливості і розповіла про те, що на сьогоднішній день а нашій державі здійснюється низка заходів у сфері запобігання та протидії корупції, більша частина з яких направлена саме на запобігання корупції.

Одним із основних напрямів у сфері запобігання корупції є виявлення корупційних ризиків, які можуть виникнути в діяльності державних службовців, а також усунення умов та причин виникнення цих ризиків. За поширеністю корупційні ризики в діяльності державних службовців можна розташувати в такому порядку:

– недоброчесність державних службовців;

– виникнення конфлікту інтересів;

– безконтрольність з боку керівництва;

– наявність дискреційних повноважень.

Під час добору осіб на посаду державного службовця одним із вагомих критеріїв є, зокрема, така моральна риса, як доброчесність (чесність, моральність, добропорядність).

Наказом Головдержслужби України від 4 серпня 2010 року за № 214 затверджені Загальні правила поведінки державного службовця, яких мають дотримуватись державні службовці.

Згідно із Загальними правилами обов’язковою складовою для врегулювання конфлікту інтересів є контроль з боку керівництва. В свою чергу, відсутність контролю (безконтрольність) з боку керівництва є корупційним ризиком.

З метою недопущення (запобігання) виникнення такого корупційного ризику, як безконтрольність з боку керівництва, саме безпосереднім керівництвом контроль має здійснюватись:

– систематично, тобто нести регуляторний характер, або постійно;

– всебічно, тобто найбільш охоплювати всі питання та напрями роботи;

– шляхом перевірки не тільки тих службовців, які мають слабкі результати роботи, а й тих, що мають добрі результати;

– об’єктивно, тобто виключати упередженість;

– гласно, тобто результати контролю повинні бути відомі тим особам, які підлягали контролю;

– результативно (дієво), тобто в залежності від результатів контролю мають вживатись відповідні заходи.

В переліку корупційних ризиків є наявність дискреційних повноважень, оскільки саме наявність можливості діяти на власний розсуд створює умови для вчинення корупційних правопорушень.

Отже, усунення корупційних ризиків в діяльності державних службовців виключить можливість порушення ними законодавства України, позитивно вплине на покращення роботи органів державної влади та сприятиме підвищенню їх авторитету.

Головний спеціаліст із запобігання та протидії корупції Головного управління Держземагентства у Чернівецькій області