Результати конкурсу на заміщення вакантних посад 11.02.2016

Результати конкурсу на заміщення вакантних посад Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області.

   За результатами письмового іспиту 14 кандидатів на заміщення вакантних посад успішно склали іспит та були допущені до співбесіди, 2 кандидати набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів і вважаються такими, що не склали іспит.

   Рішенням конкурсної комісії від 11.02.2016 року за результатами письмового іспиту та співбесіди з кандидатами відібрано 11 осіб для зайняття вакантних посад Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області.

з/п

Посада, на яку рекомендований кандидат
Прізвище, ім’я, по батькові кандидата
1.

 

Головний спеціаліст відділу кількісного та якісного обліку земель управління державного земельного кадастру
ЗАБЛЕНДА Олександр Олександрович
2.
Провідний спеціаліст відділу реєстрації об`єктів державного земельного кадастру управління державного земельного кадастру
СТРІЛЬЧУК Сергій Володимирович
3.
Головний спеціаліст відділу розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності управління землеустрою та охорони земель
СТАХІРА Анастасія

Василівна

4.
Головний спеціаліст відділу державної землевпорядної експертизи
ГАБУР Петро

Петрович

5.
Провідний спеціаліст відділу державної землевпорядної експертизи
СТУЖУК Ольга

Валентинівна

6.
Головний спеціаліст сектору державного геодезичного нагляду
КІЛАРУ Людмила

Леонідівна

7.
Головний спеціаліст відділу кадрової політики
КУРИК Ілона

Миколаївна

8.
Головний спеціаліст відділу кадрової політики
БУГАЙЧУК Руслан

Якович

9.
Головний спеціаліст юридичного сектору (на період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника
ДАВІДЯН Лена

Євгеніївна

10.
Головний спеціаліст відділу ринку та оцінки земель (на період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника).
КУРКО Андрій

Ярославович

11.
Головний спеціаліст відділу реєстрації об`єктів державного земельного кадастру управління державного земельного кадастру
ВОЗНЯК Тетяна

Романівна