Конкурс на заміщення вакантних посад

Головне управління Держгеокадастру у Чернівецькій області оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців в апараті Головного управління:

 1. Головного спеціаліста відділу кількісного та якісного обліку земель управління державного земельного кадастру Головного управління.

Вимоги до кандидатів: громадянство України, освіта повна вища (освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст, магістр) за спеціальностями в галузях знань «Геодезія та землеустрій», «Геодезія та картографія», «Землевпорядкування та кадастр», «Землеустрій», «Право». Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління.

2. Головного спеціаліста відділу реєстрації об’єктів державного земельного кадастру управління державного земельного кадастру Головного управління.

Вимоги до кандидатів: громадянство України, освіта повна вища (освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст, магістр) за спеціальностями в галузях знань «Геодезія та землеустрій», «Геодезія та картографія», «Землевпорядкування та кадастр», «Землеустрій», «Право». Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління.

3. Провідного спеціаліста відділу реєстрації об’єктів державного земельного кадастру управління державного земельного кадастру Головного управління.

Вимоги до кандидатів: громадянство України, освіта повна вища (освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст, магістр) за спеціальностями в галузях знань «Геодезія та землеустрій», «Геодезія та картографія», «Землевпорядкування та кадастр», «Землеустрій», «Право». Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління.

4. Провідного спеціаліста відділу землеустрою, охорони та використання земель управління землеустрою та охорони земель Головного управління

Вимоги до кандидатів: громадянство України, освіта повна вища (освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст, магістр) за спеціальностями в галузях знань «Геодезія та землеустрій», «Геодезія та картографія», «Землевпорядкування та кадастр», «Землеустрій», «Право». Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління.

5. Начальника відділу розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності управління землеустрою, охорони та використання земель Головного управління.

Вимоги до кандидатів: громадянство України, освіта повна вища (освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст, магістр) за спеціальностями в галузях знань «Геодезія та землеустрій», «Геодезія та картографія», «Землевпорядкування та кадастр», «Землеустрій», «Право». Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління.

6. Головного спеціаліста відділу розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності управління землеустрою, охорони та використання земель Головного управління.

Вимоги до кандидатів: громадянство України, освіта повна вища (освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст, магістр) за спеціальностями в галузях знань «Геодезія та землеустрій»,

«Геодезія та картографія», «Землевпорядкування та кадастр», «Землеустрій», «Право». Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління.

7. Головного спеціаліста відділу державної землевпорядної експертизи Головного управління.

Вимоги до кандидатів: громадянство України, освіта повна вища (освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст, магістр) за спеціальностями в галузях знань «Геодезія та землеустрій», «Геодезія та картографія», «Землевпорядкування та кадастр», «Землеустрій», «Право». Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління.

8.Провідного спеціаліста відділу державної землевпорядної експертизи Головного управління.

Вимоги до кандидатів: громадянство України, освіта повна вища (освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст, магістр) за спеціальностями в галузях знань «Геодезія та землеустрій», «Геодезія та картографія», «Землевпорядкування та кадастр», «Землеустрій», «Право». Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління.

9. Головного спеціаліста відділу кадрової політики Головного управління (2 посади).

Вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст, магістр) за спеціальностями в галузях гуманітарних та економічних дисциплін. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління.

10. Головного спеціаліста відділу ринку та оцінки земель Головного управління (на період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника).

Вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст, магістр) за спеціальностями в галузях знань «Геодезія та землеустрій», «Геодезія та картографія», «Землевпорядкування та кадастр», «Землеустрій», «Право».

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління.

11. Головного спеціаліста взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Головного управління.

Вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст, магістр) за спеціальністю в галузях знань «Право», «Журналістика», «Політологія». Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління.

12. Головного спеціаліста сектору державного геодезичного нагляду Головного управління.

Вимоги до кандидатів: громадянство України, освіта повна вища (освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст, магістр) за спеціальностями в галузях знань «Геодезія та землеустрій», «Геодезія та картографія», «Землевпорядкування та кадастр», «Землеустрій», «Право». Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління.

13. Завідувача юридичного сектору Головного управління.

Вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст, магістр) за спеціальністю в галузі знань «Право». Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління

14. Головного спеціаліста юридичного сектору Головного управління (на період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника).

Вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст, магістр) за спеціальністю в галузі знань «Право». Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління.


Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

         – заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

            – заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

            – дві фотокартки розміром 4х6 см;

            – копії документів про освіту;

        – декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України “Про запобігання корупції”;

            – копію паспорта громадянина України (засвідчується кадровою службою);

            – копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

           – довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється.

Термін подання заяв – 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.

Звертатися за адресою:

м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, буд. 194-а, 4 поверх, каб. 419, відділ кадрової політики Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області.

Контактний телефон: (0372) 58-95-51.


         ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України,

Законів України «Про державну службу»

та «Про запобігання корупції”I.Питання на перевірку знання Конституції України

 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
 3. Форма правління в Україні (стаття 5).
 4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
 5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
 6. Об’єкти права власності Українського народу (статті 13,14).
 7. Найважливіші функції держави (стаття 17).
 8. Державні символи України (стаття 20).
 9. Конституційне право на працю (стаття 43).
 10. Конституційне право на освіту (стаття 53).
 11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
 12. Конституційне право на охорону здоров’я (стаття 49).
 13. Обов’язки громадянина України (статті 65-68).
 14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
 15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
 16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).
 17. Державний бюджет України (стаття 96).
 18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).
 19. Повноваження Президента України (стаття 106).
 20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).
 21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).
 22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).
 23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).
 24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).
 25. Система судів в Україні (стаття 125).
 26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).
 27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).
 28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).
 29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).
 30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).
 31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).
 32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).
 33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).II. Питання на перевірку знання Закону України “Про державну службу” ( 3723-12 )
 1. Поняття державної служби, державного службовця і посади відповідно до Закону України “Про державну службу” (статті 1, 2).
 2. Право на державну службу (стаття 4).
 3. Основні принципи державної служби (стаття 3).
 4. Основні напрями державної політики у сфері державної служби (стаття 6).
 5. Основні обов’язки державних службовців (стаття 10).
 6. Основні права державних службовців (стаття 11).
 7. Обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12, 16).
 8. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття 14).
 9. Присяга державних службовців (стаття 17).
 10. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою (стаття 22).
 11. Класифікація посад та ранги державних службовців (статті 25, 26).
 12. Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців (статті 15, 18, 19).
 13. Просування по службі державного службовця (стаття 27).
 14. Кадровий резерв державної служби (стаття 28).
 15. Підстави припинення державної служби (стаття 30).
 16. Підстави для відставки державного службовця (стаття 31).
 17. Оплата праці державного службовця (стаття 33).
 18. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців; соціально-побутове забезпечення державних службовців (статті 35, 36).
 19. Пенсійне забезпечення державних службовців (стаття 37).
 20. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу (стаття 38).
 21. Етика поведінки державного службовця (стаття 5).

III. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

 1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).
 2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).
 3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).
 4. Повноваження та права Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 11, 12).
 5. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).
 6. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).
 7. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
 8. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).
 9. Правила етичної поведінки (статті 37-44).
 10. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та інформація, що зазначається у декларації (статті 45, 46).
 11. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).
 12. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).
 13. Антикорупційна експертиза (стаття 55).
 14. Спеціальна перевірка (стаття 56).
 15. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

IV. Питання на перевірку знання земельногозаконодавства (Земельний кодекс України)

 1. Земельне законодавство та його завдання (ст. 4 ЗКУ)
 2. Склад земель України, категорії земель (ст. ст. 18-19 ЗКУ).
 3. Визначення земель сільськогосподарського призначення та порядок їх використання (ст. 22 ЗКУ).
 4. Визначення та використання земель житлової та громадської забудови (ст. ст. 38, 39 ЗКУ).
 5. Визначення та склад земель рекреаційного призначення (ст. ст. 50, 51 ЗКУ).
 6. Склад земель водного фонду (ст. 58 ЗКУ).
 7. Обмеження у використанні земельних ділянок прибережних смуг уздовж річок, навколо водойм та на островах (ст. 61 ЗКУ).
 8. Визначення земель лісогосподарського призначення (ст. 55 ЗКУ).
 9. Зміст права власності на землю (ст. 78 ЗКУ).
 10. Земельна ділянка як об’єкт права власності, суб’єкти права власності на землю (ст. ст. 79, 80 ЗКУ).
 11. Права власників земельних ділянок (ст. 90 ЗКУ).
 12. Обов’язки власників земельних ділянок (ст. 91 ЗКУ).
 13. Право постійного користування земельною ділянкою (ст. 92 ЗКУ).
 14. Право оренди земельної ділянки (ст. 93 ЗКУ).
 15. Зміст права земельного сервітуту. Види права земельного сервітуту (ст. ст. 98, 99 ЗКУ)
 16. Зміст добросусідства (ст. 103 ЗКУ).
 17. Обов’язки щодо визначення спільних меж (ст. 106 ЗКУ).
 18. Підстави набуття права на землю із земель державної та комунальної власності (ст. 116 ЗКУ).
 19. Перехід права на земельну ділянку у разі набуття права на житловий будинок, будівлю або споруду (ст. 120 ЗКУ).
 20. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам (ст. 121 ЗКУ).
 21. Виникнення права на земельну ділянку, оформлення речових прав на земельну ділянку (ст. ст. 125, 126 ЗКУ).
 22. Способи захисту прав на земельні ділянки (ст. 152 ЗКУ).
 23. Підстави відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам (ст. 156 ЗКУ).
 24. Органи, що вирішують земельні спори (ст. 158 ЗКУ).
 25. Поняття і завдання охорони земель (ст. ст. 162, 163 ЗКУ).

  26. Поняття і мета землеустрою (ст. ст. 181, 182 ЗКУ).

  27. Розгляд і затвердження землевпорядної документації (ст. 186 ЗКУ).

  28. Визначення, призначення і завдання державного земельного кадастру (ст. ст. 193-195 ЗКУ).

  29. Умови відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (ст. 207 ЗКУ).

  30. Відповідальність за порушення земельного законодавства (ст. 211 ЗКУ).

V. Питання на перевірку знання кадрового діловодства

 1. Види відпусток (ст.4 ЗУ «Про відпустки»).
 2. Порядок надання щорічних відпусток (ст.10. ЗУ «Про відпустки»).
 3. Перенесення щорічних відпусток (ст.11 ЗУ «Про відпустки»).
 4. Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей (ст.19 ЗУ «Про відпустки»).
 5. Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін (ст.26 ЗУ «Про відпустки»).
 6. Право на відпустки у разі звільнення (ст.3 ЗУ «Про відпустки»).
 7. Поділ щорічної відпустки на частини, відкликання з відпустки (ст. 12 ЗУ «Про відпустки»).
 8. Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки (ст.24 ЗУ «Про відпустки»).
 9. Бланки документів (п.п. 19-25 Постанови КМУ від 30.11.2011 N 1242).

   10.Гриф затвердження документу (п.39 Постанови КМУ від 30.11.2011 N 1242).

   11.Резолюція (п.40 Постанови КМУ від 30.11.2011 N 1242).

   12.Відмітки про наявність додатків (п.п. 46-51 Постанови КМУ від 30.11.2011 N 1242).

   13.Підпис (п.п.52-59 Постанови КМУ від 30.11.2011 N 1242).

   14.Відмітка про засвідчення копії (п.п. 76,77 п. 19-25 Постанови КМУ від 30.11.2011 N 1242).

   15.Загальні вимоги до створення документів (п.п. 9-18 п. 19-25 Постанови КМУ від 30.11.2011 N 1242).

   16.Випробування при прийнятті на роботу (ст.26 КЗпПУ).

 17.Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника (ст.38 КЗпПУ).

   18.Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (ст.40 КЗпПУ).

   19. Атестація державних службовців.

   20. Порядок ведення особових справ державних службовців.

    21.Порядок заповнення, обліку та зберігання трудових книжок працівників.

  22.Підготувати проект наказу з кадрових питань (на призначення, звільнення та переведення на вищу посаду – один за вибором) та наказу про надання відпустки (щорічної, додаткової оплачуваної відпустки відповідно до стажу державної служби, учбової – один за вибором).

 23.Трудовий договір, строки трудового договору. Укладення трудового договору: його форми, надання відомостей та документів, можливі обмеження, випробувальний термін.

   24.Підстави припинення трудового договору. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника. Розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника, продовження дії строкового трудового договору на невизначений строк.

 25. Порядок вивільнення працівників. Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці. Вихідна допомога.

  26.Стягнення за порушення трудової дисципліни. Строк для застосування дисциплінарного стягнення. Порядок застосування та зняття дисциплінарних стягнень.

  27.Тривалість відпустки у зв’язку з навчанням у вищих закладах освіти та аспірантури.

 28.Відпустка без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов’язковому порядку та за згодою сторін.

 29.Основні види підвищення кваліфікації державних службовців.

30.Підстави припинення трудового договору (ст.36 КЗпПУ).