Згідно статті 19  Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» юридичні та фізичні особи зобов’язані безоплатно передавати у Державний картографо-геодезичний фонд України один екземпляр копій створених ними геодезичних, топографічних, картографічних, гідрографічних, аерозйомочних матеріалів з додержанням вимог законодавства про авторське право.

Матеріали підлягають передачі до Держкартгеофонду за переліком згідно з додатком1 Постанови КМУ «Про затвердження Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України»  22.07.1999 №1344