1. Мета проведення робіт: проведення земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності по Михальчанській сільській раді Сторожинецького району.
  1. Дані про земельні ділянки:

– земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею – 0,0200 га, яка розташована за адресою: Чернівецька область, Сторожинецький район, Михальчанська сільська рада (за межами населеного пункту);

  1. Умови відбору: 

     Відбір виконавців земельних торгів щодо лотів, підготовка яких здійснюється:

–    під час обрання переможця із числа учасників відбору враховується загальна оцінка балів пропозиції кожного з учасників за критеріями, зазначеними у п.3.2 Порядку роботи Тимчасової робочої групи Головного управління держгеокадастру у Чернівецькій області щодо розгляду питань про землі (земельні ділянки) сільськогосподарського призначення державної власності, права на які виставляються на земельні торги, затвердженого наказом Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області від 15.02.2017р. №38-од;

–    документація має відповідати наступним вимогам.

Документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На відбір виконавців послуг з проведення земельних торгів» із зазначенням об’єкта та дати проведення відбору.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з пропозицією на відбір.

Пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт (у календарних днях). 

Прийняття пропозицій припиняються за п’ять робочих днів до дати проведення відбору.

  1. Перелік підтвердних документів, які подаються на відбір  виконавця послуг з проведення земельних торгів:

– заява про участь у відборі виконавців послуг з проведення земельних торгів;

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

–  інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

для здійснення робіт із землеустрою – наявність у штаті учасника (за основним місцем роботи) не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників;

для проведення земельних торгів – суб’єкт господарювання повинен мати у складі ліцитаторів (за основним місцем роботи або залучених за трудовим договором (на умовах сумісництва, строкового контракту тощо з урахуванням вимог законодавства про працю), ліцитатори повинні мати вищу освіту та відповідні кваліфікаційні сертифікати;

(документальним підтвердженням є копії ліцензій (у разі їх наявності), кваліфікаційних сертифікатів інженера-землевпорядника, кваліфікаційних свідоцтв ліцитаторів, копії трудових книжок, контрактів, тощо у відповідності до вимог  законодавства про працю);

 –   інформація щодо досвіду виконання аналогічних робіт;

–   копії ліцензій (у разі її наявності);

– кількість розроблених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічної документації з  нормативної грошової  оцінки земельних ділянок, що складені за попередні 24 місяці;

–  кількість проданих лотів, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною;

–  проект завдання на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель, у якому має бути зазначено вид документації із землеустрою або з оцінки земель, яку пропонує розробити  організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

Переможець забезпечує підготовку лоту (виготовлення документації із землеустрою та оцінки земель) до продажу на земельних торгах за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів за кожним лотом у відповідності до абзацу другого частини п’ятої статті 136 Земельного кодексу України.

  1. Строк подання документації: до 13.07.2017 року (включно).
  2. Поштова адреса, за якою подаються документи:58013,  Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану,194-А, каб. 425.
  3. Інформація про проведення відбору: Відбір виконавців послуг з проведення земельних торгів відбудеться 18.07.2017 року об 11.00 год у приміщенні Головного управляння Держгеокадастру у Чернівецькій області за адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану,194-А, каб. 425. Додаткова інформація за телефоном (0372)57-50-86.

Переможець: ФОП Романко А.М.

Кваліфікаційне свідоцтво ліцитатора серія УК №00243 від 20.12.2010р.

Юридична адреса: 58029 м. Чернівці, проспект Незалежності, 84-А, кв. 55.