1. Мета проведення робіт: проведення земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності по Хотинському району Рукшинської та Данковецької сільських рад.
  2. Дані про земельні ділянки:

– земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею – 15,0877 га, яка розташована за адресою: Чернівецька область, Хотинський район, с. Гордівці, Рукшинська сільська рада (за межами населеного пункту);

– земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею – 16,0455 га, яка розташована за адресою: Чернівецька область, Хотинський район, Данковецька сільська рада (за межами населеного пункту);

  1. Умови відбору: 

     Відбір виконавців земельних торгів щодо лотів, підготовка яких здійснюється:

–   переможець забезпечує підготовку лоту (виготовлення документації із землеустрою та оцінки земель) до продажу на земельних торгах за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів за кожним лотом у відповідності до абзацу другого частини п’ятої статті 136 Земельного кодексу України;

–    під час обрання переможця із числа учасників відбору враховується загальна оцінка балів пропозиції кожного з учасників за критеріями, зазначеними у п.3.2 та 3.3 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України  від 25.09.2012 № 579;

–    документація має відповідати наступним вимогам:

Документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На відбір виконавців послуг з проведення земельних торгів» із зазначенням об’єкта та дати проведення відбору.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий 10запечатаний конверт з пропозицією на відбір.

Пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт. 

Прийняття пропозицій припиняються за п’ять робочих днів до дати проведення відбору.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів вищезазначеним вимогам або несвоєчасності їх подання претендент до участі у відборі не допускається.

  1. Перелік підтвердних документів, які подаються на відбір  виконавця послуг з проведення земельних торгів:

– заява про участь у відборі виконавців послуг з проведення земельних торгів за формою згідно з додатком 1 до Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.09.2012 за № 1655/21967 (далі – Порядок);

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– згода на обробку персональних даних за формою згідно з додатком 2 до Порядку (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

–   копія ліцензії на проведення земельних торгів (у разі її наявності);

–   копія ліцензії на проведення робіт із землеустрою (у разі її наявності);

–  інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

для здійснення робіт із землеустрою – наявність у штаті учасника (за основним місцем роботи) не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників;

для проведення земельних торгів – суб’єкт господарювання повинен мати у складі ліцитаторів (за основним місцем роботи або залучених за трудовим договором (на умовах сумісництва, строкового контракту тощо з урахуванням вимог законодавства про працю), ліцитатори повинні мати вищу освіту та відповідні кваліфікаційні сертифікати;

(документальним підтвердженням є копії ліцензій (у разі їх наявності), кваліфікаційних сертифікатів інженера-землевпорядника, кваліфікаційних свідоцтв ліцитаторів, копії трудових книжок, контрактів, тощо у відповідності до вимог  законодавства про працю);

 –   інформація щодо досвіду виконання аналогічних робіт:

– кількість розроблених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічної документації з  нормативної грошової  оцінки земельних ділянок, що складені за попередні 24 місяці.

–  перелік проданих лотів із зазначенням стартової ціни продажу (передачі), остаточної вартості за результатами проведення земельних торгів та порівняння зі стартовою ціною у відсотках;

–  проект завдання на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель, у якому має бути зазначено вид документації із землеустрою або з оцінки земель, яку пропонує розробити  претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

Пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

  1. Строк подання документації: до 08.12.2016 року (включно).
  2. Поштова адреса, за якою подаються документи:58013,  Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану,194-А, каб. 425-А.
  3. Інформація про проведення відбору: Відбір виконавців послуг з проведення земельних торгів відбудеться 15.12.2016 року о 11.00 год у приміщенні Головного управляння Держгеокадастру у Чернівецькій області за адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану,194-А, каб. 425-А. Додаткова інформація за телефоном (0372)57-50-86.

Переможець відбору:

Приватне підприємство «Фірма «СОМГІЗ»

Ліцензія серія АГ № 583016 від 30.12.2010 (рішення про видачу ліцензії           № 882 від 23.12.2010) на проведення земельних торгів

Юридична адреса: 79012, м.Львів-12, вул.Сахарова,46