Відповідно до ст. 22 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»  суб’єкти підприємницької діяльності які виконують топографо-геодезичні роботи і використовують пункти Державної геодезичної мережі України а також пункти зйомочних геодезичних мереж як вихідну геодезичну основу подають в установленому порядку спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, відомості про стан пунктів, що ними використовувалися.

Відповідно до ст.10 «Порядку охорони геодезичних пунктів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 р. № 836, виконавцями геодезичних робіт на окремих територіях під час виконання топографо-геодезичних робіт, земельно-кадастрової зйомки, інженерно-геодезичних вишукувань, пов’язаних з використанням геодезичних пунктів здійснюється систематичне обстеження та відновлення геодезичних пунктів.

Результати виконаних робіт з обстеження та відновлення геодезичних пунктів заносяться до картки побудови, обстеження та відновлення геодезичного пункту. Картка побудови, обстеження та відновлення геодезичного пункту виготовляється у трьох примірниках і передається:

– до Державного картографо-геодезичного фонду України;

– до адміністратора банку геодезичних даних для внесення змін до бази даних геодезичних пунктів;

– залишається у виконавця робіт.

Функції ведення Державного картографо – геодезичного фонду України, відповідно до Наказу Держгеокадастру від 12.12.2016 №332, виконує  Державне науково-виробниче підприємство «Картографія», яке  належить до сфери управління Держгеокадастру та розташоване    за адресою: м.Київ, вул.Попудренка, буд.54, поштовий індекс – 02094.

Відповідно до «Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо –геодезичного фонду України» від 22 липня 1999р. №1344 суб’єкти підприємницької діяльності передають матеріали на зберігання до Держкартгеофонду один раз на півріччя, матеріали направляються з супровідним листом та актом приймання-передачі матеріалів  (в 2 прим.). З вимогами до комплектності та оформлення матеріалів які передаються, зразками супровідного листа, акта приймання-передачі, переліку всіх матеріалів які передаються до Держкартгеофонду можна ознайомитися на сайті ДНВП “Картографія” за посиланням:  ДНВПКАРТОГРАФІЯ.                             Наказом Держземагентства України від 10.01.2014 № 3 адміністратором банку геодезичних даних визначено державне підприємство «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії», яке розташоване за адресою: м.Київ, вул. Велика Васильківська, буд 69, поштовий індекс –  03150.

Для спрощення процедури складання карток та передачі їх адміністратору банку геодезичних даних, Науково-дослідним інститутом геодезії і картографії розроблено зразки заповнення таких матеріалів і рекомендації до них:

  1. Акт приймання-передачі матеріалів обстеження та оновлення пунктів Державної геодезичної мережі до Науково-дослідного інституту геодезії і картографії – Адміністратора банку геодезичних даних.
  2. 5 розділ «Картки побудови, обстеження та відновлення геодезичного пункту» – Чергове обстеження та оновлення пункту.
  3. Рекомендації щодо чергового обстеження та оновлення геодезичних пунктів та оформлення звітної документації.

Ця документація розміщена на “Геопорталі Державної геодезичної мережі України” в розділі “Пункти – Виконання обстеження пунктів” за посиланням http://dgm.gki.com.ua/ua/vikonannja-obstejennja-punktiv

Звертаємо увагу на те, що виконання даної вимоги законодавства перевіряється при проведенні Держгеокадастром  планових заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

      Повідомляємо, що інформацію про виконання робіт з чергового обстеження пунктів ДГМ у вигляді  сканованих копій відправлених документів до відповідних установ (картки чергового обстеження пунктів ДГМ, фотографії пунктів та супровідні листи в установи) необхідно надавати до відділу державного геодезичного нагляду Головного управління  Держгеокадастру у Чернівецькій області  за адресою:  м. Чернівці, 58013,  вул. Героїв Майдану,194а, 4поверх, кімн.425 (тел. (0372) 57-50-86)) або на електронну пошту chernivtsi.geovision@land.gov.ua. Матеріали надсилати двічі на рік: до 10 червня та 10 грудня.