Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів передбачено статтями 13, 18 Закону України “Про оцінку земель”. Її результати використовуються для визначення розміру земельного податку, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, розробки показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель, при цьому, проведення повторної нормативної грошової оцінки земель населених пунктів повинне здійснюватися щонайменше один раз на 5-7 років.

Вказані роботи відносяться до заходів першочергового значення, що впливають на доходну частину місцевих бюджетів.

Проведення нормативної грошової оцінки має не тільки регуляторний характер щодо поліпшення земельних відносин, а також значний соціально-економічний аспект, оскільки за рахунок зростання надходжень від плати за землю органи місцевого самоврядування отримують додаткову можливість підвищувати соціально-економічний стан населених пунктів, сприяти виконанню регіональних програм розвитку адміністративно-територіальних одиниць, розробити механізми економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Слід зазначити, що з метою організаційного та методичного забезпечення проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Держгеокадастром протягом тривалого часу ведеться Довідник показників нормативної грошової оцінки земель населених пунктів по всіх регіонах України, який оприлюднений на офіційному веб-сайті.

Виходячи з викладеного, насамперед перед територіальними органами Держгеокадастру стоїть завдання щодо забезпечення тісної співпраці з органами місцевого самоврядування та координації їх діяльності в частині організації проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.

Для отримання більш детальної інформації з метою реалізації вищезазначеного, органи місцевого самоврядування можуть звертатись   за консультацією до Головного управління  Держгеокадастру у Чернівецькій  області  за  телефоном (0372) 57-50-86.