З 01.01.2020 року вводяться в дію зміни до окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю! (Відповідно до Закону України № 140-IX від 02.10.2019)

 Що варто знати при підготовці до чергового етапу електронного декларування в Україні

 Актуальні зміни до окремих розділів форми декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування:

 Розділи 2.1. Інформація про суб’єкта декларування, 2.2. Інформація про членів сім’ї суб’єкта декларування.

 Розширюється перелік відомостей, який декларант має подавати щодо себе і членів сім’ї, а саме:

 –  серію та номер паспорта громадянина України;

–  унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі суб’єкта декларування та членів його сім’ї.

– належність до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, а також належність до національних публічних діячів відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Розділ 2.2. Інформація про членів сім’ї суб’єкта декларування.

 Внесено деякі уточнення до поняття «члени сім’ї».

 Так, до членів сім’ї додатково віднесено дітей зазначеного суб’єкта до досягнення ними повноліття – незалежно від спільного проживання із суб’єктом.

Також членами сім’ї, які не є подружжям або дітьми, вважаються особи, що спільно проживали із суб’єктом декларування станом на останній день звітного періоду або сукупно протягом не менше 183 днів протягом року, що передує року подання декларації.

 Додається ще один блок відомостей, які зазначатимуться в декларації.

Так, підлягають декларуванню банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, в яких у суб’єкта декларування або членів його сім’ї відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно. Такі відомості включають дані про тип та номер рахунку, дані про банківську або іншу фінансову установу, осіб, які мають право розпоряджатися таким рахунком або мають доступ до індивідуального банківського сейфу.

Розділ 13. Фінансові зобов’язання.

–   Додається вимога щодо декларування фінансових зобов’язань членів сім’ї декларанта.

Скасовується норма щодо обов’язковості декларування фінансових зобов’язань, розмір яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

 Розділи: 3. Об’єкти нерухомості, 5. Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів), 6. Цінне рухоме майно-транспортні засоби.

 Додається норма про те, що дані про об’єкт декларування, який перебував у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, зазначаються в декларації, якщо такий об’єкт перебував у володінні або користуванні станом на останній день звітного періоду або протягом не менше половини днів протягом звітного періоду.

 Розділ 10.  Нематеріальні активи.

 Додатково зазначаються нематеріальні активи, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї, у тому числі об’єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті криптовалюти.

Важливо!!!

У розділі 7 Декларації слова «отримані (нараховані) доходи» замінено словами «отримані доходи суб’єкта декларування або членів його сім’ї».

 Змінено норму щодо подання виправленої декларації.

Так, відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції» № 140-ІХ від 02.10.2019 р., встановлюється, що декларант протягом семи днів після подання декларації має право подати виправлену декларацію не більше трьох разів.

 

Зміни до статті 52 Закону України «Про запобігання корупції»

(подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані).

 

Вносяться зміни щодо підстав подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані та звужується коло декларантів, на яких поширюється вимога щодо подання таких повідомлень, а саме:

– під суттєвими змінами у майновому стані суб’єкта декларування, крім отримання доходу, придбання майна, розумітиметься здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів;

–  положення щодо подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані застосовуються до суб’єктів декларування, які є службовими особами, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків (посади державної служби категорії «А», «Б»).

Державні службовці, посади яких належать до посад державної служби категорії «В», повідомлення про суттєві зміни в майновому стані не подають).