Інформація Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області про проведення конкурсу з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів на території Кіцманського району

 

  1. Мета проведення робіт: проведення земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності по Кіцманському району загальною площею 34,4802 га.
  2. Дані про земельні ділянки:

– земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею – 18,7084 га, яка розташована за адресою: Чернівецька область, Кіцманський район, Мамаївська сільська рада (за межами населеного пункту);

– земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею – 15,7718 га, яка розташована за адресою: Чернівецька область, Кіцманський район, Мамаївська сільська рада (за межами населеного пункту);

  1. Умови конкурсу: 

     Конкурс з відбору виконавців земельних торгів щодо лотів, підготовка яких здійснюється:

–   переможець конкурсу забезпечує підготовку лотів (виготовлення документації із землеустрою та оцінки земель) або фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів у відповідності до абзацу другого частини п’ятої статті 136 Земельного кодексу України;

–    під час обрання переможця із числа учасників конкурсу враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за критеріями, зазначеними у п.3.2 та 3.3 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України  від 25.09.2012 № 579;

–    конкурсна документація має відповідати наступним вимогам:

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт. 

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів вищезазначеним вимогам або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

  1. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів:

– заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів за формою згідно з додатком 1 до Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.09.2012 за № 1655/21967 (далі – Порядок);

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– згода на обробку персональних даних за формою згідно з додатком 2 до Порядку (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

–   копія ліцензії на проведення земельних торгів;

–   копія ліцензії на проведення робіт із землеустрою;

–  інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

для здійснення робіт із землеустрою – наявність у штаті учасника (за основним місцем роботи) не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників;

для проведення земельних торгів – суб’єкт господарювання повинен мати у складі ліцитаторів (за основним місцем роботи або залучених за трудовим договором (на умовах сумісництва, строкового контракту тощо з урахуванням вимог законодавства про працю), ліцитатори повинні мати вищу освіту та відповідні кваліфікаційні сертифікати;

(документальним підтвердженням є копії ліцензій, кваліфікаційних сертифікатів інженера-землевпорядника, кваліфікаційних свідоцтв ліцитаторів, копії трудових книжок, контрактів, тощо у відповідності до вимог  законодавства про працю);

 –   інформація щодо досвіду виконання аналогічних робіт:

– кількість розроблених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічної документації з  нормативної грошової  оцінки земельних ділянок, що складені за попередні 24 місяці.

–  перелік проданих лотів із зазначенням стартової ціни продажу (передачі), остаточної вартості за результатами проведення земельних торгів та порівняння зі стартовою ціною у відсотках;

–  проект завдання на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель, у якому має бути зазначено вид документації із землеустрою або з оцінки земель, яку пропонує розробити  претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

  1. Строк подання конкурсної документації:до 27.06.2016 року (включно).
  2. Поштова адреса, за якою подаються документи:58013,  Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану,194-А, каб. 425-А.
  3. Інформація про проведення конкурсу:Конкурс з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів відбудеться 05.07.2016 року о 11.00 год у приміщенні Головного управляння Держгеокадастру у Чернівецькій області за адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану,194-А, каб. 425-А. Додаткова інформація за телефоном (0372)57-50-86.

 

Дата визначення переможця: 05.07.2016

Переможець: ФОП Романко Р.М.

Кваліфікаційне свідоцтво ліцитатора серія УК №00243 від 20.12.2010р.

Юридична адреса: 58029 м. Чернівці, проспект Незалежності, 84-А, кв. 55.