Технологічні картки

 

                                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                       Наказ Головного управління

Держгеокадастру у Чернівецькій області

                                                                                                          ______________№_______

 

ПРИМІРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги з видачі висновку про погодження документації із землеустрою

 

з/п

Етапи послуги Відповідальна

посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, У, П, З) Термін виконання

(днів)

1. Реєстрація документації із землеустрою, поданої на погодження суб’єктом звернення Спеціаліст загального відділу відповідного територіального органу Держгеокадастру В Протягом першого робочого дня в день надходження звернення
2. Передача пакету документів керівнику територіального органу Держгеокадастру Спеціаліст загального відділу відповідного територіального органу Держгеокадастру В В день реєстрації звернення
3. Накладання відповідної резолюції і передача пакету документів спеціалісту загального відділу Начальник/заступник начальника відповідного територіального органу Держгеокадастру В Протягом другого робочого дня з дня надходження звернення
4. Передача пакету документів спеціалісту відділу землеустрою для опрацювання Спеціаліст загального відділу відповідного територіального органу Держгеокадастру В Протягом другого робочого дня з дня надходження звернення
5. Опрацювання документації із землеустрою, зокрема, перевірка відповідності положень документації із землеустрою вимогам законів та прийнятих  відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою або містобудівній документації Спеціаліст відділу землеустрою В Протягом чотирьох робочих днів з дня отримання пакету документів для опрацювання
6. Підготовка висновку про погодження документації із землеустрою або про відмову в такому погодженні Спеціаліст відділу землеустрою В Протягом сьомого робочого дня з дня надходження звернення
7. Подача пакету документів керівнику територіального органу Держгеокадастру Спеціаліст відділу землеустрою В Протягом восьмого робочого дня з дня надходження звернення
8. Підпис висновку про погодження документації із землеустрою або про відмову в такому погодженні

 

Начальник/заступник начальника відповідного територіального органу Держгеокадастру В Протягом дев’ятого робочого дня з дня надходження звернення
9. Видача висновку про погодження документації із землеустрою або про відмову в такому погодженні

 

Спеціаліст загального відділу відповідного територіального органу Держгеокадастру В Протягом десятого робочого дня з дня надходження звернення
Загальна кількість днів надання послуги – 10 робочих днів
Загальна кількість днів (передбачена законодавством) – 10 робочих днів

 

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи територіального органу Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

 

Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П – погоджує, З – затверджує.

 

ПРИМІРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги з видачі рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та надання в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності (для фізичних осіб)

 

з/п

Етапи послуги Відповідальна

посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, У, П, З) Термін виконання

(днів)

1. Реєстрація документації із землеустрою, поданої суб’єктом звернення Спеціаліст загального відділу відповідного територіального органу Держгеокадастру В Протягом одного дня
2. Передача пакету документів керівнику територіального органу Держгеокадастру Спеціаліст загального відділу відповідного територіального органу Держгеокадастру В Протягом одного дня
3. Накладання відповідної резолюції і передача пакету документів спеціалісту загального відділу Начальник/заступник начальника відповідного територіального органу Держгеокадастру В Протягом одного дня
4. Передача пакету документів спеціалісту відділу землеустрою для опрацювання Спеціаліст загального відділу відповідного територіального органу Держгеокадастру В Протягом одного дня
5. Опрацювання документації із землеустрою, зокрема, перевірка відповідності документації із землеустрою вимогам законів та прийнятих  відповідно до них нормативно-правових актів Спеціаліст відділу землеустрою В Протягом п’яти днів
6. Підготовка рішення щодо передачі земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності або відмови  у його наданні Спеціаліст відділу землеустрою В Протягом двох днів
7. Подача пакету документів керівнику територіального органу Держгеокадастру Спеціаліст відділу землеустрою В Протягом одного дня
8. Підпис рішення щодо передачі земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності або відмови  у його наданні Начальник/заступник начальника відповідного територіального органу Держгеокадастру В Протягом одного дня
9. Видача рішення щодо передачі земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності або відмови  у його наданні

 

 

Спеціаліст загального відділу відповідного територіального органу Держгеокадастру В Протягом одного дня
Загальна кількість днів надання послуги – 14 календарних днів
Загальна кількість днів (передбачена законодавством) – 14 календарних днів

 

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи територіального органу Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П – погоджує, З – затверджує.

 

ПРИМІРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги з виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, яка була допущена не з вини органу,
що здійснює його ведення

з/п

Етапи послуги Відповідальна посадова особа

і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання

(днів)

1. Реєстрація  повідомлення про виявлення технічної помилки.

Перевіряє:

1) повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою;

2) документи, що містять зазначені у повідомленні технічні помилки, та документи, що підтверджують такі помилки і містять правильну редакцію відповідних відомостей.

Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:

1) реєстраційний номер повідомлення;

2) дата реєстрації повідомлення;

3) відомості про особу, яка звернулася із заявою.

 

Державний кадастровий реєстратор В Протягом одного дня (повідомлення про виявлення технічної помилки реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

 

2. Виправлення помилки у Державному земельному кадастрі.

Виконує:

– перевірку відомостей Державного земельного кадастру на відповідність інформації, що міститься в документах, які є підставою для внесення таких відомостей, щодо визначення помилок;

– складання в електронній та паперовій формі протокол виправлення помилки за визначеною формою

– виправлення помилки;

– письмово повідомляє про виправлення помилки заінтересованим особам за встановленою формою;

– на аркуші документа у паперовій формі, в якому виявлено технічну помилку, робить позначку про наявність та виправлення помилки за визначеною формою, а на аркуші документа в електронній формі – робить  відповідну електронну позначку за власним електронним цифровим підписом.

Документ у паперовій формі, що містить виправлені відомості, разом з протоколом виправлення помилки та повідомленням про виявлення технічної помилки (за наявності) долучає до документа, в якому виявлено технічну помилку, і зберігається разом з ним;

– готує заміну документа, в якому виявлено помилку (витяг, довідку з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру) заявникові за його бажанням;

– приймає рішення про відмову у виправлені помилки відповідно до вимог  Порядку ведення Державного земельного кадастру.

Державний кадастровий реєстратор В Протягом чотирьох днів (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Видача документів за результатами розгляду повідомлення про помилку:

– формує протокол виправлення помилки;

– за бажанням заявника надає документ на заміну документу, в якому виявлено помилку;

– відмова у виправленні помилки.

Підписує протокол виправлення помилки та засвідчує свій підпис власною печаткою.

У разі, коли протокол надається в електронній формі, посвідчує її власним цифровим підписом.

Державний кадастровий реєстратор В

 

З

З п’ятого дня (документи надаються в день звернення  заявника)

 

Загальна кількість днів надання послуги – 5 календарних днів
Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) – 5 календарних днів

 

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи територіального органу Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

 

ПРИМІРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги з видачі висновку державної експертизи землевпорядної документації (для фізичних осіб)

№ з/п Етапи послуги Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ Дія (В, У, П, З) Термін виконання (днів)
1. Приймання землевпорядної документації, перевірка відповідності її вимогам  законодавчих та інших нормативно-правових актів.

Реєстрація об’єкту державної експертизи на підставі заяви (клопотання) замовника у журналі обліку (реєстрації) об’єктів державної експертизи землевпорядної документації або надання мотивованої відмови у його реєстрації

Відповідальний працівник експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи землевпорядної документації В

 

 

Протягом одного робочого дня

 

 

2. Передача для накладання резолюції  керівництвом Головних управлінь Держгеокадастру в областях, м. Києві і передача документів до експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи землевпорядної документації Керівництво Головних управлінь Держгеокадастру в областях, м. Києві В Протягом одного робочого дня
3. Проведення державної експертизи, на якій передбачається всебічний аналіз землевпорядної документації, відповідність запропонованих заходів вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам. Узагальнення  результатів експертних досліджень та підготовка висновку державної експертизи щодо доцільності затвердження землевпорядної документації Працівники експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи землевпорядної документації В Протягом п’ятнадцяти робочих днів
4. Передача підготовленого висновку державної експертизи землевпорядної документації керівнику експертного підрозділу.

 

Перевірка та підписання висновку державної експертизи керівником експертного підрозділу

Відповідальний працівник експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи землевпорядної документації

 

Керівник експертного підрозділу

 

В Протягом одного робочого дня
5. Передача підготовленого висновку державної експертизи землевпорядної документації керівництву Головних управлінь Держгеокадастру в областях, м. Києві для затвердження.

Затвердження висновку державної експертизи керівництвом Головних управлінь Держгеокадастру в областях, м. Києві.

Відповідальний працівник експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи землевпорядної документації

 

Керівництво Головних управлінь Держгеокадастру в областях, м. Києві.

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З

Протягом одного робочого дня
6. Реєстрація висновку державної експертизи землевпорядної документації у журналі обліку (реєстрації) об’єктів державної експертизи землевпорядної документації Відповідальний працівник експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи землевпорядної документації В Протягом одного робочого дня
7. Видача замовнику висновку державної експертизи землевпорядної документації (разом з об’єктом експертизи). Відповідальний працівник експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи землевпорядної документації В З двадцятого робочого дня
Загальна кількість днів надання послуги – 20 робочих днів

 

Загальна кількість днів (передбачених законодавством) – 20 робочих днів

 

 

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи територіального органу Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

   

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги погодження виконання робіт в охоронних зонах геодезичних пунктів та робіт із знесення і перезакладення геодезичних пунктів

за

п/п

Етапи послуги

 

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ Дія (В, У, П, З) Термін

виконання (днів)

 

1 Прийом та реєстрація заяви Спеціаліст загального відділу відповідного територіального органу Держгеокадастру В Протягом одного дня
2 Передача документів для накладення резолюції керівництвом Головних управлінь Держгеокадастру в областях, м. Києві Спеціаліст загального відділу відповідного територіального органу Держгеокадастру В Протягом одного дня
3 Передача документів безпосередньому

виконавцю

 

Спеціаліст загального відділу відповідного територіального органу Держгеокадастру В Протягом двох днів
4 Перевірка прийнятих документів Відповідальний спеціаліст В Протягом двох днів
5 Прийняття рішення щодо узгодження виконання робіт в охоронних зонах геодезичних пунктів та/або робіт із знесення і перезакладення геодезичних пунктів Відповідальний спеціаліст В Протягом двадцяти днів
6 Підписання листа щодо погодження виконання робіт в охоронних зонах геодезичних пунктів та/або робіт із знесення і перезакладення геодезичних пунктів керівництвом Головних управлінь Держгеокадастру в областях, м. Києві Керівництво Головних управлінь Держгеокадастру в областях, м. Києві В Протягом трьох днів
7 Відправлення листа Спеціаліст загального відділу відповідного територіального органу Держгеокадастру В Протягом одного дня
Загальна кількість днів надання послуги – 30
Загальна кількість днів (передбачена законодавством) – До 30

       

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи територіального органу Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

 

ПРИМІРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги з видачі висновку державної експертизи землевпорядної документації (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)

№ з/п Етапи послуги Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ Дія (В, У, П, З) Термін виконання (днів)
1. Приймання землевпорядної документації та реєстрація клопотання Адміністратор центру надання адміністративних послуг

 

В

 

 

В день звернення заявника

 

 

2. Передача землевпорядної документації до Головного управління Держгеокадастру в області, м. Києва Адміністратор центру надання адміністративних послуг

 

В В день звернення заявника

 

 

3. Перевірка відповідності землевпорядної документації вимогам  законодавчих та інших нормативно-правових актів.
Реєстрація об’єкту державної експертизи на підставі заяви (клопотання) замовника у журналі обліку (реєстрації) об’єктів державної експертизи землевпорядної документації або надання мотивованої відмови у його реєстрації
Відповідальний працівник експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи землевпорядної документації В В день звернення заявника

 

4. Передача для накладання резолюції  керівництвом Головного управління Держгеокадастру в області, місті Києві і передача документів до експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи землевпорядної документації Керівництво Головного управління Держгеокадастру в області, місті Києві В Протягом одного робочого дня
5. Проведення державної експертизи, на якій передбачається всебічний аналіз землевпорядної документації, відповідність запропонованих заходів вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам. Узагальнення  результатів експертних досліджень та підготовка висновку державної експертизи щодо доцільності затвердження землевпорядної документації Працівники експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи землевпорядної документації В Протягом чотирнадцяти робочих днів
6. Передача підготовленого висновку державної експертизи землевпорядної документації керівнику експертного підрозділу

 

 

 

Перевірка та підписання висновку державної експертизи керівником експертного підрозділу

 

Відповідальний працівник експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи землевпорядної документації

 

Керівник експертного підрозділу

В Протягом одного робочого дня
7. Передача підготовленого висновку державної експертизи землевпорядної документації керівництву Головного управління Держгеокадастру в області, місті Києві для затвердження

 

Затвердження висновку державної експертизи керівництвом Головного управління Держгеокадастру в області, місті Києві

 

Відповідальний працівник експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи землевпорядної документації

 

 

Керівництво Головного управління Держгеокадастру в області, місті Києві

В

 

 

 

 

 

 

 

 

З

 

Протягом одного робочого дня
8. Реєстрація висновку державної експертизи землевпорядної документації у журналі обліку (реєстрації) об’єктів державної експертизи землевпорядної документації Відповідальний працівник експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи землевпорядної документації В Протягом одного робочого дня
9. Передача висновку державної експертизи землевпорядної документації адміністратору центру надання адміністративних послуг, який реєстрував клопотання заявника Відповідальний працівник експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи землевпорядної документації В В день реєстрації висновку
10. Видача замовнику висновку державної експертизи землевпорядної документації (разом з об’єктом експертизи). Адміністратор центру надання адміністративних послуг В Протягом одного робочого дня
Загальна кількість днів надання послуги – 20 робочих днів
Загальна кількість днів (передбачених законодавством) – 20 робочих днів

 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора центру надання адміністративних послуг та/або посадової особи територіального органу Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П – погоджує, З – затверджує.

 

 

ПРИМІРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги з видачі рішення про надання у постійне користування та надання в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)

з/п

Етапи послуги Відповідальна

посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, У, П, З) Термін виконання

(днів)

1. Приймання документації із землеустрою, перевірка пакету документів та реєстрація клопотання Адміністратор центру надання адміністративних послуг

 

В В день звернення заявника

 

2. Передача пакету документів суб’єкту надання адміністративної послуги Адміністратор центру надання адміністративних послуг В В день звернення заявника
3. Прийом пакету документів суб’єктом надання адміністративної послуги, реєстрація заяви в Головному управлінні Держгеокадастру в області, м. Києві, накладання відповідної резолюції і передача документів до відділу землеустрою Керівництво відповідного Головного управління Держгеокадастру в області, м. Києві В Протягом одного дня
4. Опрацювання документації із землеустрою, зокрема, перевірка відповідності документації із землеустрою вимогам законів та прийнятих  відповідно до них нормативно-правових актів Спеціаліст відділу землеустрою В Протягом шести днів
5. Підготовка рішення щодо передачі земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності або відмови  у його наданні Спеціаліст відділу землеустрою В Протягом двох днів
6. Подача пакету документів керівнику територіального органу Держгеокадастру Спеціаліст відділу землеустрою В Протягом одного дня
7. Підпис рішення щодо передачі земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності або відмови  у його наданні Керівництво відповідного Головного управління Держгеокадастру в області, м. Києві В Протягом одного дня
8. Передача рішення щодо передачі земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності або відмови  у його наданні до центру надання адміністративних послуг Спеціаліст відділу землеустрою В Протягом одного дня
9. Видача рішення щодо передачі земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності або відмови  у його наданні

 

 

Адміністратор центру надання адміністративних послуг В Протягом одного дня
Загальна кількість днів надання послуги – 14 календарних днів
Загальна кількість днів (передбачена законодавством) – 14 календарних днів

 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора центру надання адміністративних послуг та/або посадової особи територіального органу Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П – погоджує, З – затверджує.

 

ПРИМІРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги з видачі відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

№ з/п Етапи послуги Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ Дія (В, У, П, З) Термін виконання (днів)
1. Реєстрація запиту суб’єкта звернення Адміністратор центру надання адміністративних послуг В В день звернення заявника
2. Передача запиту територіальному органу Держгеокадастру Адміністратор центру надання адміністративних послуг В В день звернення заявника
3. Реєстрація запиту суб’єкта звернення в територіальному органі Держгеокадастру Спеціаліст загального відділу відповідного територіального органу Держгеокадастру В Протягом одного дня
4. Передача запиту керівнику територіального органу Держгеокадастру Спеціаліст загального відділу відповідного територіального органу Держгеокадастру В Протягом одного дня
5. Накладання відповідної резолюції і передача запиту спеціалісту загального відділу Начальник/заступник начальника відповідного територіального органу Держгеокадастру В Протягом одного дня
6. Передача запиту відповідальній особі за ведення Державного фонду документації із землеустрою для опрацювання Спеціаліст загального відділу відповідного територіального органу Держгеокадастру В Протягом одного дня
7. Опрацювання запиту, зокрема:
перевірка наявності запитуваних матеріалів у Державному фонді документації із землеустрою;
– мета отримання матеріалів;
– віднесення запитуваних матеріалів до документів з грифом «ДСК» або до носіїв відомостей, що становлять державну таємницю;
– копія документа, який підтверджує право уповноваженої особи представляти інтереси одержувача адміністративної послуги (у разі подання запиту уповноваженою особою)
Відповідальна особа за ведення Державного фонду документації із землеустрою В Протягом сімнадцяти днів
8. Підготовка супровідного листа щодо видачі матеріалів Державного фонду документації із землеустрою, або листа про відмову у видачі (у разі неможливості надання матеріалів Державного фонду документації із землеустрою) Відповідальна особа за ведення Державного фонду документації із землеустрою В Протягом трьох днів
9. Подача пакету документів керівнику територіального органу Держгеокадастру Відповідальна особа за ведення Державного фонду документації із землеустрою В Протягом двох днів
10. Підпис супровідного листа щодо  видачі матеріалів Державного фонду документації із землеустрою, або листа про відмову у видачі Начальник/заступник начальника відповідного територіального органу Держгеокадастру В Протягом одного дня
11. Передача супровідного листа та матеріалів Державного фонду документації із землеустрою, або листа про відмову у видачі адміністратору центру надання адміністративних послуг, який реєстрував запит суб’єкта звернення Спеціаліст загального відділу відповідного територіального органу Держгеокадастру В Протягом одного дня
12. Видача адміністратором центру надання адміністративних послуг матеріалів з Державного фонду документації із землеустрою, або відмова у видачі (у разі неможливості надання матеріалів Державного фонду документації із землеустрою) Адміністратор центру надання адміністративних послуг В Протягом одного дня
Загальна кількість днів надання послуги – 30 календарних днів
Загальна кількість днів (передбачена законодавством) –  до 30 календарних днів

 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора центру надання адміністративних послуг та/або посадової особи територіального органу Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П – погоджує, З – затверджує.

 

 

ПРИМІРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги з видачі витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

№ з/п Етапи послуги Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ Дія (В, У, П, З) Термін виконання (днів)
1 Прийом і перевірка пакету документів, реєстрація заяви Адміністратор центру надання адміністративних послуг В Протягом першого робочого дня в день надходження заяви в порядку черговості
2 Передача пакету документів суб’єкту надання адміністративної послуги Адміністратор центру надання адміністративних послуг В В день реєстрації заяви
3 Прийом пакету документів суб’єктом надання адміністративної послуги, реєстрація заяви в територіальному органі Держгеокадастру, накладання відповідної резолюції і передача документів до відділу, відповідального за напрям оцінки земель Начальник/заступ-ник начальника відповідного територіального органу Держгеокадастру В В день надходження заяви в порядку черговості
4 Перевірка наявності відповідної технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Спеціаліст відділу, відповідального за напрям оцінки земель В Протягом другого робочого дня з дня надходження заяви до центру
5 У разі відсутності відповідної технічної документації з нормативної грошової оцінки земель готується лист про неможливість надання витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.
У разі наявності відповідної технічної документації з нормативної грошової оцінки земель готується витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.
Спеціаліст відділу, відповідального за напрям оцінки земель В Протягом другого робочого дня з дня надходження заяви до центру
6 Передача підготовленого витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки або листа про неможливість видачі витягу керівнику відділу, відповідального за напрям оцінки земель, на перевірку та візування Спеціаліст відділу, відповідального за напрям оцінки земель В Протягом другого робочого дня з дня надходження заяви до центру
7 Перевірка та візування витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки або листа про неможливість видачі витягу Керівник відділу, відповідального за напрям оцінки земель В Протягом другого робочого дня з дня надходження заяви до центру
8 Передача підготовленого витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки або листа про неможливість видачі витягу начальнику/заступнику начальника відповідного територіального органу Держгеокадастру на підпис Спеціаліст загального відділу відповідного територіального органу Держгеокадастру В Протягом другого робочого дня з дня надходження заяви до центру
9 Підписання витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки або листа про неможливість видачі витягу начальником/заступником начальника відповідного територіального органу Держгеокадастру Начальник/заступ-ник начальника відповідного територіального органу Держгеокадастру З Протягом третього робочого дня з дня надходження заяви до центру
10 Реєстрація витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки або листа про неможливість видачі витягу у системі документообігу відповідного територіального органу Держгеокадастру Спеціаліст загального відділу відповідного територіального органу Держгеокадастру В Протягом третього робочого дня з дня надходження заяви до центру
11 Передача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки або листа про неможливість видачі витягу до центру надання адміністративних послуг Спеціаліст відділу, відповідального за напрям оцінки земель В Протягом третього робочого дня з дня надходження заяви до центру
9 Видача замовнику витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки або листа про неможливість видачі витягу центром надання адміністративних послуг Адміністратор центру надання адміністративних послуг В В день отримання витягу від територіального органу Держгеокадастру
Загальна кількість днів надання послуги – 3 робочих дня
Загальна кількість днів (передбачена законодавством) – 3 робочих дня

 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора центру надання адміністративних послуг та/або посадової особи територіального органу Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; 3 – затверджує.

 

ПРИМІРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги з надання довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

з/п

Етапи послуги Відповідальна посадова особа

і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання

(днів)

1. Реєстрація заяви суб’єкта звернення.

Перевірка повноважень особи, що звернулася за  адміністративною послугою.

Адміністратор центру надання адміністративних послуг. В 1 робочий день.

Заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості.

2. Передача заяви суб’єкта звернення до територіального органу Держгеокадастру. Адміністратор центру надання адміністративних послуг. В В день реєстрації заяви.
3. Реєстрація заяви в територіальному органі Держгеокадастру. Посадова особа територіального органу Держгеокадастру В В день надходження заяви в порядку черговості.
4. Формування довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями за формою 6-зем. Посадова особа територіального органу Держгеокадастру В

 

З

12 календарних днів з дня реєстрації заяви в центрі надання адміністративних послуг.

 

5. Передача довідки із супровідним листом адміністратору центру надання адміністративних послуг. Посадова особа територіального органу Держгеокадастру В 1 робочий день з дня формування довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями за формою 6-зем.
6. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями за формою 6-зем. Адміністратор центру надання адміністративних послуг. В

 

 

В день отримання довідки та супровідного листа від територіального органу Держгеокадастру.
Загальна кількість днів надання послуги – 14 календарних днів
Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) – до 14 календарних днів

 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора центру надання адміністративних послуг та/або посадової особи територіального органу Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; 3 – затверджує.

 

ПРИМІРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги з виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом,

що здійснює його ведення, з видачею витягу

з/п

Етапи послуги Відповідальна посадова особа

і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання

(днів)

1. Реєстрація  повідомлення про виявлення технічної помилки.

1) повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою;

2) документи, що містять зазначені у повідомленні технічні помилки, та документи, що підтверджують такі помилки і містять правильну редакцію відповідних відомостей;

Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:

1) реєстраційний номер повідомлення;

2) дата реєстрації повідомлення;

3) відомості про особу, яка звернулася із заявою;

4) відомості про документ, в якому виявлено технічну помилку (витяг, довідку з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру), а саме: назва, реєстраційний номер та дата видачі;

5) суть виявлених помилок;

6) відомості про Державного кадастрового реєстратора, який прийняв повідомлення.

 

Державний кадастровий реєстратор В Протягом одного робочого дня (повідомлення реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

 

2. Виправлення відомостей у Державному земельному кадастрі.

Виконує:

– перевірку відомостей Державного земельного кадастру на відповідність інформації, що міститься в документах, які є підставою для внесення таких відомостей, щодо визначення помилок;

– виправлення помилки;

– формування за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру протокол виправлення помилки за визначеною формою;

– на аркуші документа у паперовій формі, в якому виявлено технічну помилку, робить позначку про наявність та виправлення помилки за визначеною формою, а на аркуші документа в електронній формі – робить  відповідну електронну позначку за власним електронним цифровим підписом. Документ у паперовій формі, що містить виправлені відомості, разом з протоколом виправлення помилки та повідомленням про виявлення технічної помилки (за наявності) долучає до документа, в якому виявлено технічну помилку, і зберігається разом з ним;

– готує заміну документа, в якому виявлено помилку (витяг, довідку з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру) заявникові за його бажанням;

– письмово повідомляє про виправлення помилки заінтересованих осіб;

– приймає рішення про відмову у виправлені помилки відповідно до вимог  Порядку ведення Державного земельного кадастру.

 

Державний кадастровий реєстратор В Протягом одного робочого дня (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Видача документів за результатами розгляду повідомлення:

протоколу виправлення помилки;

за бажанням заявника надає документ на заміну документу, в якому виявлено помилку;

відмова у виправленні помилки.

Підписує протокол виправлення помилки та засвідчує свій підпис власною печаткою.

У разі, коли протокол надається в електронній формі, посвідчує її власним цифровим підписом.

 

Державний кадастровий реєстратор В

 

З

З першого робочого дня (протокол виправлення помилки надається в день звернення  заявника)

 

Загальна кількість днів надання послуги – 1 робочий день

 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) – 1 робочий день

 

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи територіального органу Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

 

ПРИМІРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги з надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі  витягу з Державного земельного кадастру  про земельну ділянку

з/п

Етапи послуги Відповідальна посадова особа

і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання

(днів)

1. Реєстрація  заяви (запиту) суб’єкта звернення.

Перевіряє:

– повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою;

Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:

1) реєстраційний номер заяви;

2) дата реєстрації заяви;

3) відомості про особу, яка звернулася із заявою.

 

Державний кадастровий реєстратор В Протягом одного робочого дня (заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

 

2. Оформлення  витягу з Державного земельного кадастру  про земельну ділянку.

Виконує:

– формування  витягу про земельну ділянку за визначеною формою за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру у двох примірниках;

– підписує витяг та засвідчує свій підпис власною печаткою.

Приймає рішення про відмову у наданні витягу відповідно до вимог  Порядку ведення Державного земельного кадастру.

Державний кадастровий реєстратор В Протягом одного робочого дня (в день звернення заявника)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Видача витягу з Державного земельного кадастру.

Підписує витяг та засвідчує свій підпис власною печаткою.

Державний кадастровий реєстратор В

 

З

З першого дня (витяг надається в день звернення  заявника)

 

Загальна кількість днів надання послуги – 1 робочий день
Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) – 1 робочий день

 

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи територіального органу Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

 

ПРИМІРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги з надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

з/п

Етапи послуги Відповідальна посадова особа

і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання

(днів)

1. Реєстрація  заяви (запиту) суб’єкта звернення.

Перевіряє:

1) повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою;

2) документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з Державного земельного кадастру;

Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:

1) реєстраційний номер заяви;

2) дата реєстрації заяви;

3) відомості про особу, яка звернулася із заявою.

 

Державний кадастровий реєстратор В Протягом одного робочого дня (заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

 

2. Оформлення  витягу з Державного земельного кадастру  про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць.

Виконує:

– формування  витягу про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць за визначеною формою здійснюється за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру;

– приймає рішення про відмову у державній реєстрації земельної ділянки відповідно до вимог  Порядку ведення Державного земельного кадастру.

 

Державний кадастровий реєстратор В Протягом дев’яти робочих днів (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Видача витягу з Державного земельного кадастру.

Підписує витяг та засвідчує свій підпис власною печаткою.

 

Державний кадастровий реєстратор В

 

З

З десятого робочого дня (витяг надається в день звернення  заявника)
Загальна кількість днів надання послуги – 10 робочих днів

 

 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) – 10 робочих днів

 

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи територіального органу Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

 

ПРИМІРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги з надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель

з/п

Етапи послуги Відповідальна посадова особа

і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання

(днів)

1. Реєстрація  заяви (запиту) суб’єкта звернення.

Перевіряє:

– повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою;

– документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з Державного земельного кадастру.

Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:

1) реєстраційний номер заяви;

2) дата реєстрації заяви;

3) відомості про особу, яка звернулася із заявою.

Державний кадастровий реєстратор В Протягом одного робочого дня (заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

 

2. Оформлення  витягу з Державного земельного кадастру  про обмеження у використанні земель.

Виконує:

– формування  витягу про обмеження у використанні земель за визначеною формою здійснюється за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру;

– приймає рішення про відмову у відмові про надання витягу відповідно до вимог  Порядку ведення Державного земельного кадастру.

Державний кадастровий реєстратор В Протягом дев’яти робочих днів (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Видача витягу з Державного земельного кадастру.

Підписує витяг та засвідчує свій підпис власною печаткою.

Державний кадастровий реєстратор В

 

З

З десятого робочого дня (витяг надається в день звернення  заявника)
Загальна кількість днів надання послуги – 10 робочих днів
Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) – 10 робочих днів

Примітка: дії або посадової особи територіального органу Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

 

ПРИМІРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги з внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

з/п

Етапи послуги Відповідальна посадова особа

і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання

(днів)

1. Реєстрація  заяви (запиту) суб’єкта звернення.

Перевіряє:

1) повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою;

Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:

1) реєстраційний номер заяви;

2) дата реєстрації заяви;

3) відомості про особу, яка звернулася із заявою.

 

Державний кадастровий реєстратор В Протягом одного робочого дня (заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

 

2. Оформлення  витягу з Державного земельного кадастру  на підтвердження внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами

Виконує:

– формування  витягу про земельну ділянку за визначеною формою здійснюється у процесі внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами

– надає за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру відомості відповідним органам державної влади, органам місцевого самоврядування.

 

Державний кадастровий реєстратор В Протягом тринадцяти робочих днів (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Видача витягу з Державного земельного кадастру.

Підписує витяг та засвідчує свій підпис власною печаткою.

 

 

Державний кадастровий реєстратор В

 

З

З чотирнадцятого робочого дня (витяг надається в день звернення  заявника)
Загальна кількість днів надання послуги – 14 робочих днів
Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) 14 робочих днів

 

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи територіального органу Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

 

ПРИМІРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги з внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

з/п

Етапи послуги Відповідальна посадова особа

і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання

(днів)

1. Реєстрація  заяви (запиту) суб’єкта звернення.

Перевіряє:

1) повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою;

2) документи, необхідних для державної реєстрації меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту.

Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:

1) реєстраційний номер заяви;

2) дата реєстрації заяви;

3) відомості про особу, яка звернулася із заявою.

 

Державний кадастровий реєстратор В Протягом одного дня (заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

 

2. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту.

Виконує:

– перевірку електронного документу та за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру вносить відомості, які містить електронний документ, до Державного земельного кадастру;

– надання за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру відомості відповідним органам державної влади, органам місцевого самоврядування;

– формує витяг з Державного земельного кадастру для підтвердження внесення відомостей (змін до них) про земельну ділянку;

– приймає рішення про відмову у внесенні відомостей відповідно до вимог  Порядку ведення Державного земельного кадастру.

 

Державний кадастровий реєстратор В Протягом тринадцяти днів (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Видача витягу з Державного земельного кадастру на підтвердження внесення відомостей до Державного земельного кадастру.

Підписує витяг та засвідчує свій підпис власною печаткою.

У разі, коли довідка надається в електронній формі, посвідчує її власним цифровим підписом.

Державний кадастровий реєстратор В

 

З

З чотирнадця-того дня (витяг надається в день звернення  заявника)

 

Загальна кількість днів надання послуги – 14 календарних днів
Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) – 14  календарних днів

 

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи територіального органу Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

 

ПРИМІРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги з внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

з/п

Етапи послуги Відповідальна посадова особа

і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання

(днів)

1. Реєстрація  заяви (запиту) суб’єкта звернення.

Перевіряє:

1) повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою;

2) наявність повного пакета документів, необхідних для державної реєстрації відомостей (змін до них) про земельну ділянку.

Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:1) реєстраційний номер заяви;

2) дата реєстрації заяви;

3) відомості про особу, яка звернулася із заявою.

 

Державний кадастровий реєстратор В Протягом одного робочого дня (заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

 

2. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку.

Виконує:

– перевірку електронного документу та за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру вносить відомості, які містить електронний документ, до Державного земельного кадастру;

– надання за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру відомості відповідним органам державної влади, органам місцевого самоврядування;

– оприлюднення інформацію про внесення відомостей до Державного земельного кадастру та відповідні відомості про об’єкти Державного земельного кадастру згідно з вимогами Порядку ведення Державного земельного кадастру;

– формує витяг з Державного земельного кадастру для підтвердження внесення відомостей (змін до них) про земельну ділянку;

– приймає рішення про відмову у внесенні відомостей про земельну ділянку відповідно до вимог  Порядку ведення Державного земельного кадастру.

Державний кадастровий реєстратор В Протягом тринадцяти  робочих днів (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Видача витягу з Державного земельного кадастру на підтвердження внесення відомостей до Державного земельного кадастру.

Підписує витяг та засвідчує свій підпис власною печаткою.

 

 

Державний кадастровий реєстратор В

 

З

З чотирнадця-того робочого дня (витяг надається в день звернення  заявника)
Загальна кількість днів надання послуги – 14 робочих днів
Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) – 14 робочих днів

 

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи територіального органу Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

 

ПРИМІРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги з внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць, з видачею витягу

з/п

Етапи послуги Відповідальна посадова особа

і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання

(днів)

1. Реєстрація  заяви (запиту) суб’єкта звернення.

Перевіряє:

1) повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою;

2) наявність повного пакета документів, необхідних для державної реєстрації відомостей (змін до них) про землі в межах адміністративно-територіальних одиниць.

Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:

1) реєстраційний номер заяви;

2) дата реєстрації заяви;

3) відомості про особу, яка звернулася із заявою.

 

Державний кадастровий реєстратор В Протягом одного робочого дня (Заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

 

2. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про

землі в межах адміністративно-територіальних одиниць.

Виконує:

– перевірку електронного документу та за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру вносить відомості, які містить електронний документ, до Державного земельного кадастру;

– надання за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру відомості відповідним органам державної влади, органам місцевого самоврядування;

– оприлюднення інформацію про внесення відомостей до Державного земельного кадастру та відповідні відомості про об’єкти Державного земельного кадастру згідно з вимогами Порядку ведення Державного земельного кадастру;

– формує витяг з Державного земельного кадастру для підтвердження внесення відомостей (змін до них) про землі в межах адміністративно-територіальних одиниць;

– приймає рішення про відмову у внесенні відомостей про землі в межах адміністративно-територіальних одиниць відповідно до вимог  Порядку ведення Державного земельного кадастру.

 

Державний кадастровий реєстратор В Протягом тринадцяти  робочих днів (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Видача витягу з Державного земельного кадастру на підтвердження внесення відомостей до Державного земельного кадастру.

Підписує витяг та засвідчує свій підпис власною печаткою.

 

Державний кадастровий реєстратор В

 

З

З чотирнадцятого робочого дня (витяг надається в день звернення  заявника)

 

Загальна кількість днів надання послуги – 14 робочих днів

 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) – 14 робочих днів

 

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи територіального органу Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

 

ПРИМІРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги з видачі довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

з/п

Етапи послуги Відповідальна посадова особа

і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання

(днів)

1. Реєстрація  заяви (запиту) суб’єкта звернення.

Перевіряє:

– повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою;

Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:

1) реєстраційний номер заяви;

2) дата реєстрації заяви;

3) відомості про особу, яка звернулася із заявою.

 

Державний кадастровий реєстратор В Протягом одного робочого дня (заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

 

2. Оформлення  довідки з Державного земельного кадастру.

Виконує:

– формування  довідки з Державного земельного кадастру за визначеною формою;

– приймає рішення про відмову у наданні довідки відповідно до вимог  Порядку ведення Державного земельного кадастру.

 

Державний кадастровий реєстратор В Протягом одного робочого дня (в день звернення  заявника)

 

 

 

 

 

3. Видача довідки з Державного земельного кадастру.

Відмова у наданні довідки.

Підписує довідку та засвідчує свій підпис власною печаткою.

Державний кадастровий реєстратор В

 

З

З першого робочого дня (довідка надається в день звернення  заявника)

 

Загальна кількість днів надання послуги – 1 робочий день
Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) – 30 календарних днів

 

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи територіального органу Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

 

ПРИМІРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги з надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

з/п

Етапи послуги Відповідальна посадова особа

і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання

(днів)

1. Реєстрація  заяви (запиту) суб’єкта звернення.

Перевіряє:

1) повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою.

Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:

1) реєстраційний номер заяви;

2) дата реєстрації заяви;

3) відомості про особу, яка звернулася із заявою.

 

Державний кадастровий реєстратор В Протягом одного робочого дня (заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

 

2. Оформлення  довідки з Державного земельного кадастру.

Виконує:

– формування  довідки з Державного земельного кадастру за визначеною формою здійснюється за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру у двох примірниках;

– приймає рішення про відмову у наданні довідки відповідно до вимог  Порядку ведення Державного земельного кадастру.

 

Державний кадастровий реєстратор В Протягом дев’яти  робочих днів (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Видача довідки з Державного земельного кадастру.

Підписує витяг та засвідчує свій підпис власною печаткою.

Державний кадастровий реєстратор В

 

З

З десятого робочого дня (довідка надається в день звернення  заявника)

 

Загальна кількість днів надання послуги – 10 робочих днів
Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) – 10 робочих днів

 

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи територіального органу Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

 

ПРИМІРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги з надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації

з/п

Етапи послуги Відповідальна посадова особа

і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання

(днів)

1. Реєстрація  заяви (запиту) суб’єкта звернення.

Перевіряє:

– повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою;

Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:

1) реєстраційний номер заяви;

2) дата реєстрації заяви;

3) відомості про особу, яка звернулася із заявою.

 

Державний кадастровий реєстратор В Протягом одного робочого дня (заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

 

2. Оформлення  відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру.

Приймає рішення про відмову у наданні відомостей відповідно до вимог  Порядку ведення Державного земельного кадастру

 

Державний кадастровий реєстратор В Протягом дев’яти робочих днів (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

 

 

 

 

 

 

3. Видача відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру.

Підписує викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру та засвідчує свій підпис власною печаткою.

У разі, коли відомості з Державного земельного кадастру надаються в електронній формі, посвідчує їх власним цифровим підписом.

 

Державний кадастровий реєстратор В

 

З

З десятого робочого дня (довідка надається в день звернення  заявника)

 

Загальна кількість днів надання послуги – 10 робочих днів
Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) – 10 робочих днів

 

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи територіального органу Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

 

ПРИМІРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

з/п

Етапи послуги Відповідальна посадова особа

і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання

(днів)

1. Реєстрація  заяви (запиту) суб’єкта звернення.

Перевіряє:

1) повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою;

2) наявність повного пакета документів, необхідних для державної реєстрації земельної ділянки;

3) розташування об’єкта Державного земельного кадастру на території дії його повноважень;

4) придатність електронного документа для проведення його перевірки за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:

1) реєстраційний номер заяви;

2) дата реєстрації заяви;

3) відомості про особу, яка звернулася із заявою.

Державний кадастровий реєстратор В Протягом одного дня (заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

 

2. Державна реєстрація земельної ділянки.

Виконує:

– перевірку електронного документу та за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру вносить відомості, які містить електронний документ, до Державного земельного кадастру;

– за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру присвоює кадастровий номер земельній ділянці;

– відкриває Поземельну книгу та вносить відомості до неї (крім відомостей про затвердження документації із землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація земельної ділянки, а також про власників, користувачів земельної ділянки);

– робить на титульному аркуші документації із землеустрою позначку про проведення перевірки електронного документа та внесення відомостей до Державного земельного кадастру;

– надає за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру відомості відповідним органам державної влади, органам місцевого самоврядування;

– протягом двох робочих днів з моменту отримання засвідченої копії рішення органу державної влади чи органу місцевого самоврядування рішення про затвердження документації із землеустрою, яка є підставою для державної реєстрації земельної ділянки, вносить відповідні відомості до Поземельної книги в електронній (цифровій) та паперовій формі;

– протягом двох робочих днів з моменту отримання від органу державної реєстрації прав інформації в порядку інформаційного обміну вносить інформацію про власників, користувачів земельної ділянки відповідно до даних про зареєстровані речові права у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно до Поземельної книги в електронній (цифровій) та паперовій формі;

– оприлюднює інформацію про внесення відомостей до Державного земельного кадастру та відповідні відомості про об’єкти Державного земельного кадастру згідно з вимогами Порядку ведення Державного земельного кадастру;

– формує витяг з Державного земельного кадастру для підтвердження державної реєстрації земельної ділянки;

приймає рішення про відмову у державній реєстрації земельної ділянки відповідно до вимог  Порядку ведення Державного земельного кадастру.

Державний кадастровий реєстратор В Протягом тринадцяти днів (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Видача витягу з Державного земельного кадастру.

Підписує витяг та засвідчує свій підпис власною печаткою.

 

Державний кадастровий реєстратор В

 

З

З чотирнадцятого дня (витяг надається в день звернення  заявника)

 

Загальна кількість днів надання послуги – 14 календарних днів

 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) – 14 календарних днів

 

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи територіального органу Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

 

ПРИМІРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

з/п

Етапи послуги Відповідальна посадова особа

і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання

(днів)

1. Реєстрація  заяви (запиту) суб’єкта звернення.

Перевіряє:

1) повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою;

2) наявність повного пакета документів, необхідних для державної реєстрації обмежень у використанні земель;

3) розташування об’єкта Державного земельного кадастру на території дії його повноважень;

4) придатність електронного документа для проведення його перевірки за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру;

5) документ, що підтверджує оплату послуг з внесення відомостей до Державного земельного кадастру.

Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:

1) реєстраційний номер заяви;

2) дата реєстрації заяви;

3) відомості про особу, яка звернулася із заявою.

 

Державний кадастровий реєстратор В Протягом одного робочого дня (заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

 

2. Державна реєстрація обмежень у використанні земель.

Виконує:

– перевірку електронного документу та за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру вносить відомості, які містить електронний документ, до Державного земельного кадастру;

– внесення за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру відомості про обмеження у використанні земель;

– оприлюднення інформації про внесення відомостей до Державного земельного кадастру та відповідних відомостей про об’єкти Державного земельного кадастру згідно з вимогами Порядку ведення Державного земельного кадастру;

– формує витяг з Державного земельного кадастру для підтвердження державної реєстрації обмежень у використанні земель;

– приймає рішення про відмову у внесенні відомостей про обмеження у використанні земель відповідно до вимог  Порядку ведення Державного земельного кадастру.

 

Державний кадастровий реєстратор В Протягом тринадцяти робочих днів (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Видача витягу з Державного земельного кадастру.

Підписує витяг та засвідчує свій підпис власною печаткою.

Державний кадастровий реєстратор В

 

З

З чотирнадцятого робочого дня (витяг надається в день звернення  заявника)
Загальна кількість днів надання послуги – 14 робочих днів
Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) – 14 робочих днів

 

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи територіального органу Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

 

ПРИМІРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги з видачі довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

з/п

Етапи послуги Відповідальна посадова особа

і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання

(днів)

1. Реєстрація  заяви (запиту) суб’єкта звернення.

Перевіряє:

– повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою;

Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:

1) реєстраційний номер заяви;

2) дата реєстрації заяви;

3) відомості про особу, яка звернулася із заявою.

 

Державний кадастровий реєстратор В Протягом одного робочого дня (заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

 

2. Оформлення  довідки з Державного земельного кадастру.

Виконує:

– формування  довідки з Державного земельного кадастру за визначеною формою;

– приймає рішення про відмову у наданні довідки відповідно до вимог  Порядку ведення Державного земельного кадастру.

 

Державний кадастровий реєстратор В Протягом дев’яти робочих днів (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

 

 

 

3. Видача довідки з Державного земельного кадастру.

Відмова у наданні довідки.

Підписує довідку та засвідчує свій підпис власною печаткою.

Державний кадастровий реєстратор В

 

З

З десятого робочого дня (довідка надається в день звернення заявника

 

Загальна кількість днів надання послуги – 10 робочих днів
Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) – 10 робочих днів

 

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи територіального органу Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

 

 

 

ПРИМІРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги з виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, яка була допущена не з вини органу,
що здійснює його ведення

з/п

Етапи послуги Відповідальна посадова особа

і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання

(днів)

1. Реєстрація  повідомлення про виявлення технічної помилки.

Перевіряє:

1) повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою;

2) документи, що містять зазначені у повідомленні технічні помилки, та документи, що підтверджують такі помилки і містять правильну редакцію відповідних відомостей.

Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:

1) реєстраційний номер повідомлення;

2) дата реєстрації повідомлення;

3) відомості про особу, яка звернулася із заявою.

 

Державний кадастровий реєстратор В 1 робочий день (повідомлення про виявлення технічної помилки реєструються в день їх надходження в порядку черговості)
2. Виправлення помилки у Державному земельному кадастрі.

Виконує:

– перевірку відомостей Державного земельного кадастру на відповідність інформації, що міститься в документах, які є підставою для внесення таких відомостей, щодо визначення помилок;

– складання в електронній та паперовій формі протокол виправлення помилки за визначеною формою

– виправлення помилки;

– письмово повідомляє про виправлення помилки заінтересованим особам за встановленою формою;

– на аркуші документа у паперовій формі, в якому виявлено технічну помилку, робить позначку про наявність та виправлення помилки за визначеною формою, а на аркуші документа в електронній формі – робить  відповідну електронну позначку за власним електронним цифровим підписом.

Документ у паперовій формі, що містить виправлені відомості, разом з протоколом виправлення помилки та повідомленням про виявлення технічної помилки (за наявності) долучає до документа, в якому виявлено технічну помилку, і зберігається разом з ним;

– готує заміну документа, в якому виявлено помилку (витяг, довідку з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру) заявникові за його бажанням;

– приймає рішення про відмову у виправлені помилки відповідно до вимог  Порядку ведення Державного земельного кадастру.

Державний кадастровий реєстратор В 1 робочий день (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Видача документів за результатами розгляду повідомлення про помилку:

– формує протокол виправлення помилки;

– за бажанням заявника надає документ на заміну документу, в якому виявлено помилку;

– відмова у виправленні помилки.

Підписує протокол виправлення помилки та засвідчує свій підпис власною печаткою.

У разі, коли протокол надається в електронній формі, посвідчує її власним цифровим підписом.

Державний кадастровий реєстратор В

 

З

1 робочий день (документи надаються в день звернення заявника)
Загальна кількість днів надання послуги – 1 робочий день
Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) – 1 робочий день

 

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи територіального органу Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги з видачі дозволу на зняття та перенесення родючого шару ґрунту

 

 № з/п Етапи послуги Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ Дія (В, У, П, З) Термін виконання (днів)
1 Прийом і перевірка пакету документів, реєстрація заяви Адміністратор центру надання адміністративних послуг В Протягом першого робочого дня в день надходження заяви в порядку черговості
2 Передача пакету документів суб’єкту надання адміністративної послуги Адміністратор центру надання адміністративних послуг В В день реєстрації заяви
3 Прийом пакету документів суб’єктом надання адміністративної послуги, реєстрація заяви в територіальному органі Держгеокадастру, накладання відповідної резолюції і передача документів до відділу, відповідального за напрям контролю за використанням та охороною земель Спеціаліст Головного управління  Держгеокадастру у Чернівецькій області

Начальник/заступ-ник начальника Головного управління  Держгеокадастру у Чернівецькій області

В В день надходження заяви в порядку черговості
4 Розгляд заяви та поданих документів, прийняття рішення про видачу/про відмову у видачі дозволу на зняття Управління з контролю за використання та охороною земель В Не пізніше 7 (3) робочих днів з дня надходження відповідної заяви до Головного управління  Держгеокадастру у Чернівецькій області
5 Передача адміністратору рішення дозвільного органу та перенесення родючого шару ґрунту Управління контролю за використання та охороною земель В Протягом 1 робочого дня після прийняття рішення
6 Видача заявнику дозволу на знаття та перенесення родючого шару ґрунту Адміністратор центру надання адміністративних послуг

 

 

В Не пізніше 10-го (5) робочого дня
Загальна кількість днів надання послуги – 10 (5) робочих днів
Загальна кількість днів (передбачена законодавством) – 10 (5) робочих днів

 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора центру надання адміністративних послуг та/або посадової особи Головного управління  Держгеокадастру у Чернівецькій області можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

 Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; 3 – затверджує.

Вакансії Держгеокадастру - твоя можливість змінити країну! Детальніше
Hello. Add your message here.